ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด.ช.ร. ร่วมแจกข้าวกล่อง ณ บริเวณศาลาประชาคมชุมชนเด่นห้า

กอ.รมน.จังหวัด.ช.ร. ร่วมแจกข้าวกล่อง ณ บริเวณศาลาประชาคมชุมชนเด่นห้า

27 เมษายน 2020
693   0

เมื่อ 27 เม.ย.63 , 1100 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย ชุดวิทยากรชุมชนสัมพันธ์ (ชุดขุนด่าน) ร่วมกับ มทบ.37 และเทศบาลนครเชียงราย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและจัดระเบียบประชาชน ชุมชนเด่นห้า ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 และมีฐานะยากจน จำนวน 100 ชุด ณ บริเวณศาลาประชาคมชุมชนเด่นห้า ต.รอบเวียง อ.เมือง จว.เชียงราย