ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ผู้ว่าฯ เยี่ยมให้กำลังใจ จนท. ขณะปฏิบัติ “curfew” ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

ผู้ว่าฯ เยี่ยมให้กำลังใจ จนท. ขณะปฏิบัติ “curfew” ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

13 เมษายน 2020
375   0

ผวจ.ชร./ผอ.รมน.จังหวัด ชร. และ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ชร.(ท.) ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ curfew ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ได้แก่ ด่านสี่แยกแม่กรณ์, ด่านท่าสาย และด่านเด่นห้า พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน