ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » พิธีวางพานพุ่มเครื่องราชสักการะถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

พิธีวางพานพุ่มเครื่องราชสักการะถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

2 มีนาคม 2020
338   0

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 63 เวลา 07.30 น. กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มเครื่องราชสักการะถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อ.เมือง จว.ช.ร. โดยมี ผวจ.ชร./ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เป็นประธาน