ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » สายด่วน กอ.รมน.☎️1374 เชียงราย “ไฟไหม้ป่าเขตติดต่อ อ.ดอยหลวง จว.ช.ร.”

สายด่วน กอ.รมน.☎️1374 เชียงราย “ไฟไหม้ป่าเขตติดต่อ อ.ดอยหลวง จว.ช.ร.”

4 กุมภาพันธ์ 2020
416   0

สายด่วน กอ.รมน.☎️1374
เมื่อ ๒ ก.พ. ๖๓ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. #ได้อำนวยการประสานงานบูรณาการร่วมกับ ปภ.จ.ช.ร. ,ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ ๒ (ช.ร.) และ นอภ.ดอยหลวง ??

?จากการได้รับแจ้งจากพลเมืองดี ทางสายด่วน ๑๓๗๔ กอ.รมน. พบเจอไฟไหม้ป่าในพื้นที่ใกล้แนวเขต อ.เชียงของ จว.ช.ร. เขตติดต่อ อ.ดอยหลวง จว.ช.ร. นั้นทางส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบเหตุไฟไหม้ป่าในพื้นที่ดังกล่าว

?พบกลุ่มควันไฟเกิดขึ้นบริเวณแนวทุ่งนาและ สันดอย ในเขตพื้นที่ป่าสงวน อ.เชียงของ เป็นระยะทางยาว สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากถนน ช่วง บ.แก่น, บ.แก่นสลองคำ, บ.เนินสมบูรณ์ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จว.ช.ร. กลุ่มควันไฟที่พบเห็น อยู่ห่างจากพื้นที่ อ.ดอยหลวง ประมาณ ๕ กม. ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ ดังนี้
?๑) อ.เชียงของ เข้าสำรวจจุดเกิดเหตุปรากฏเป็นพื้นที่ไฟป่าบ้าน ม.๑๔ และ ม.๒๓ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ ซึ่งขณะนี้ฝ่ายปกครอง ,นปพ.เชียงของ ,ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒๓ ,คณะกรรมการหมู่บ้าน ,ประชาชน และ ทต.ห้วยซ้อ ร่วมเข้าเผชิญเหตุดับไฟได้เรียบร้อย
?๒) อ.ดอยหลวงได้จัดเตรียมกำลัง อส. และ กำลังประชาชน ไว้พร้อมสำหรับป้องกันเหตุอันตราย จากไฟป่า หากไฟลุกลามเข้าเขตพื้นที่ อ.ดอยหลวง
– ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ??