ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » “กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.” วางพวงมาลารำลึกผู้เสียสละ 2324 พลเรือน-ตำรวจ-ทหาร

“กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.” วางพวงมาลารำลึกผู้เสียสละ 2324 พลเรือน-ตำรวจ-ทหาร

31 มกราคม 2020
293   0

เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๓,๐๘๐๐ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที้ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เป็นผู้แทน นายประจญ ปรัญช์สกุล ผวจ.ชร./ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ประกอบพิธีระลึกถึงวีรกรรมของผู้เสียสละพลเรือน ตำรวจ ทหาร ๒๓๒๔ และร่วมพิธีฯด้านการร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือครอบครัววีรชนที่เสียชีวิต บาดเจ็บพิการทุพพลภาพและให้เป็นทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ของวีรชนผู้เสียสละ ตลอดทั้งเพื่อบำรุงรักษาอนุสรณ์ผู้เสียสละฯ ณ อนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ๒๓๒๔ อ.เชียงคำ จว.พ.ย.