ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » พ.ต.ทองทศ นนท์คลัง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดฯ

พ.ต.ทองทศ นนท์คลัง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดฯ

30 มกราคม 2020
527   0

เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๓,๐๙๓๐ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.ต.ทองทศ นนท์คลัง หน.กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและสนับสนุนทั่วไปฯ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอประจำ จว.ช.ร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน ม.ค. ๖๓ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.จว.ชร./ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น ๓ ศาลากลาง จว ช.ร.