ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ให้การต้อนรับ คณะ ศปป.๓ กอ.รมน.

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ให้การต้อนรับ คณะ ศปป.๓ กอ.รมน.

30 มกราคม 2020
700   0

เมื่อ 29 ม.ค. 62 เวลา ๑๒.๐๐ น. กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ให้การต้อนรับคณะ พล.ต.ยุทธพร สุบรรณภาส รอง ผอ.ศปป.๓ กอ.รมน. ได้เดินทางมาประชุมเพื่อประสานงานและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายพาณิชย์จังหวัดเชียงราย โดยมีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย,ศุลกากรแม่สาย,มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม)ร่วมรับฟังข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ
หลังประชุมเสร็จเชิญคณะ ศปป.๓ กอ.รมน.และส่วนราชการที่ร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการตรวจการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบริเวณตลาดร้านค้าชายแดน และบริษัทข่นส่งพัสดุทางไปรษณีย์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ช่วงตรวจสอบ บริษัทขนส่ง พัสดุไปรษณีย์ทางศุลกากรแม่สายสามารถตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศจำนวนหนึ่งที่จะนำส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด