ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ

30 มกราคม 2020
777   0

เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๓,๐๗๔๕ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี จักรินทร์ จันทร์กลั่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักประสานงานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะฯ เพื่อประสานภารกิจและรับทราบข้อมูลด้านความมั่นคงในพื้นที่ โดยการบรรยายสรุปชี้แจงการปฏิบัติงานปัญหาข้อขัดข้องในห้วงที่ผ่านมา