ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ประชุมคณะกรรมาธิการการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ประชุมคณะกรรมาธิการการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

27 มกราคม 2020
282   0

เมื่อ ๒๗ ม.ค. ๖๓,๐๙๓๐ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ และการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย จากสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานฯ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพญาภิพักดิ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย