ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จัดกิจกรรม“บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมระยะที่ 2 เยาวชนประชาธิปไตย

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จัดกิจกรรม“บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมระยะที่ 2 เยาวชนประชาธิปไตย

23 มกราคม 2020
619   0

เมื่อ ๒๒​ ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมระยะที่ ๒ (เยาวชนประชาธิปไตย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จำนวน ๒๐๐ คน โดยมีนายส่งศักดิ์​ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บริหารโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์​ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุมพระยอดเชียงราย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์​ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีหัวข้อบรรยายโดยวิทยากรบรรยาย ดังนี้.-
๑. การบรรยายเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองและสำนึกความเป็นพลเมือง (วิทยากร ผศ.วรสฤษฎิ์ ปิงเมือง
สถาบันพระปกเกล้า)
๒. กิจกรรมกระบวนการกลุ่มในประเด็นเวทีเสวนา “บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาธิปไตยในระดับต่างๆ”
(วิทยากรกลุ่มจาก กกต.จว.ช.ร.)
– กลุ่มที่ ๑ ชีวิตกับการเมือง
– กลุ่มที่ ๒ ต้นไม้ประชาธิปไตย
– กลุ่มที่ ๓ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย