ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ประกาศจากกรมป่าไม้เชียงราย ?

ประกาศจากกรมป่าไม้เชียงราย ?

23 มกราคม 2020
321   0

#ประกาศจากกรมป่าไม้เชียงราย ?

กรมป่าไม้ กำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมไฟป่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน มิให้เกิดความเสียหายจากไฟป่าดังกล่าว ทั้งให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
จังหวัดเชียงรายด้วย???