ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ผวจ.ชร. เป็นห่วง !! ประชาชน #ชาวเชียงราย อย่างมาก ⁉️??

ผวจ.ชร. เป็นห่วง !! ประชาชน #ชาวเชียงราย อย่างมาก ⁉️??

21 มกราคม 2020
299   0

ผวจ.ชร. เป็นห่วง !! ประชาชน #ชาวเชียงราย อย่างมาก ⁉️??

เมื่อ ๒๑ ม.ค. ๖๓,๑๑๐๐ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ และ พ.อ.สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ เข้าร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงราย(เฉพาะกิจ) ณ ห้องประชุมอู่หลง ศาลากลาง ชั้น ๓ จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ช.ร./ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เป็นประธานฯ