ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » จับมือกัน!! ทำจิตอาสาภัยพิบัติ สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป้า

จับมือกัน!! ทำจิตอาสาภัยพิบัติ สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป้า

21 มกราคม 2020
349   0

เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๓,๐๘๓๐ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ นำกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาภัยพิบัติ สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป้า” ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแนวทางตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โครงการจิตอาสาพระราชทานเชียงรายไร้หมอกควัน ซึ่งอยู่ในห้วงระยะปฏิบัติการ (มกราคม -เมษายน ๒๕๖๓) ซึ่งต้องการดำเนินการอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ การประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวให้บังเกิดผลสำเร็จ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จว.ช.ร. ต.ริมกก อ.เมือง จว.ช.ร.

โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ช.ร./ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดเชียงราย/ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เป็นประธานในกิจกรรมฯ มีผู้เข้าร่วมจากส่วนราชการ, ประชาชนในพื้้นที่ จว.ช.ร., ภาคเอกชน และชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าหมอกควันทุกภาคส่วนในพื้นที่ อ.เมือง เชียงราย จำนวนประมาณ ๓,๐๐๐ คน