ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ประสานบูรณาการขับเคลื่อน “หยุดเผาในพื้นที่เกษตรปี2563”

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ประสานบูรณาการขับเคลื่อน “หยุดเผาในพื้นที่เกษตรปี2563”

16 มกราคม 2020
212   0

เมื่อ 15 ม.ค. 63 เวลา 0930-1200 น. กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย ร.อ.ประพันธ์ หล้าเถิง เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการฯ ??‍??‍????‍♀️?‍♂️

“เข้าร่วมประสานงานและบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรปี2563”?‍??‍?
? ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.เครือข่ายด้านการผลิตข้าวอินทรี)

โดยมี นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอพญาเม็งราย เป็นประธานฯ ณ บ้านสันสะอาด หมู่ที่5 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน ?