ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ก็ยังคงติดตามกันต่อเนื่อง “เตรียมการรับมือไฟป่าหมอกควันเชียงราย”

ก็ยังคงติดตามกันต่อเนื่อง “เตรียมการรับมือไฟป่าหมอกควันเชียงราย”

15 มกราคม 2020
485   0

เมื่อ ๑๕ ม.ค. ๖๓, ๐๙๐๐ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย ร.ต.หญิง กนกวรรณ ดวงแก้ว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานงานกิจการมวลชนฯ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือประจำสัปดาห์ ผ่านจอภาพ (VTC) ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย

โดยมี พ.อ.กฤติ พันธะสา เลขานุการกองบัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมฯ

และ นายมนัส คำต่าย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สนง.ปภ.จ.ชร. เป็นประธานฯ ในส่วนของ จว.ช.ร.