ทำเนียบบุคลากร » ชุดประสานงานมวลชน » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เปิดกิจกรรมโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมระยะที่ ๒ (เยาวชนประชาธิปไตย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เปิดกิจกรรมโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมระยะที่ ๒ (เยาวชนประชาธิปไตย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

14 มกราคม 2020
285   0

เมื่อ ๑๔ ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมระยะที่ ๒ (เยาวชนประชาธิปไตย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จำนวน ๒๐๐ คน

 

โดยมี นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และคณะผู้บริหารร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีหัวข้อบรรยายโดยวิทยากรบรรยาย ดังนี้.-

๑. การบรรยายเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองและสำนึกความเป็นพลเมือง (วิทยากร ผศ.วรสฤษฎิ์ ปิงเมือง
สถาบันพระปกเกล้า)

๒. กิจกรรมกระบวนการกลุ่มในประเด็นเวทีเสวนา “บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาธิปไตยในระดับต่างๆ”
(วิทยากรกลุ่มจาก กกต.จว.ช.ร.)
– กลุ่มที่ ๑ ชีวิตกับการเมือง
– กลุ่มที่ ๒ ต้นไม้ประชาธิปไตย
– กลุ่มที่ ๓ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย