ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ประชุมติดตามสถานการณ์ (VTC) ประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง

ประชุมติดตามสถานการณ์ (VTC) ประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง

8 มกราคม 2020
190   0

เมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๖๓, ๑๓๓๐ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.  โดย พ.อ.ปรัษฐา ครามะคำ หน.ฝ่ายแผนและนโยบายฯ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ (VTC) ประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ณ ห้องวอลรูม มทบ.๓๗ โดยมี พล.ต. จิรเดช กมลเพ็ชร รอง ผบ.ศบภ.ทภ ๓/รอง ผอ.รมน.ภาค ๓ เป็นประธาน (VTC)