ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » วิ่ง วิ่ง วิ่ง “CRPA MINI MARATHON”

วิ่ง วิ่ง วิ่ง “CRPA MINI MARATHON”

8 มกราคม 2020
492   0

เมื่อ 4 ม.ค.63 เวลา 0600 น.กำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมกิจกรรมวิ่ง CRPA MINI MARATHON โครงการ อบจ.เชียงราย มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 ในวันที่ 4 มกราคม 2563 ณ งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย 2019