ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือประจำสัปดาห์ผ่านจอภาพ (VTC)

ประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือประจำสัปดาห์ผ่านจอภาพ (VTC)

8 มกราคม 2020
331   0

เมื่อ ๘ ม.ค. ๖๓, ๐๙๐๐ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย ร.ต.วิวัฒน์ บุญแก้ว ผู้ฝึก/วิทยากร กอ.รมน.ฯ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือประจำสัปดาห์ผ่านจอภาพ (VTC) ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย (ทสจ.ช.ร.) โดยมี พล.ต. อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการควบคุมสถานการณ์ ไฟป่าและหมอควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า เป็นประธานฯ ในส่วนของ บก.ควบคุมไฟป่ากองทัพภาคที่ ๓ และ นายสุรศักดิ์ วณิชอนุกูล ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.จว.ช.ร. เป็นประธานฯ ในส่วนของ จว.ช.ร.