ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ประชุมคณะกรรมการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ประชุมคณะกรรมการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

8 มกราคม 2020
388   0

เมื่อ ๐๘ ม.ค. ๖๓,๑๓๓๐ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ. สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ชร./ผอ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เป็นประธานในพิธี