ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ซ่อมแซมบ้านให้กับ นางบัวไหล แล้ว 90%

ซ่อมแซมบ้านให้กับ นางบัวไหล แล้ว 90%

8 มกราคม 2020
378   0

เมื่อ ๗ ม.ค. ๖๓,๐๙๐๐ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย  พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว อำนวยการ ประสานงาน บูรณาการขับเคลื่อนร่วมกับ อ.แม่จัน, ทต.แม่ไร่, สภ.แม่จัน, กำนัน ต.แม่ไร่, ผญบ.แม่ไร่, ฉก.ทพ.๓๑ และประชาชนจิตอาสา ร่วมช่วยเหลือและติดตามความคืบหน้า กรณีช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้กับ นางบัวไหล วาสนาเจริญ ราษฎร บ.แม่ไร่ อ.แม่จัน จว.ช.ร. ซึ่งรับผลกระทบจากวาตภัยเมื่อ ๒๘ ธ.ค. ๖๒ ที่ผ่านมา โดยสรุปผลความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือคิดเป็นร้อยละ ๙๐ และ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย