ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ 28 ธ.ค. 62 ประสานงาน บูรณาการ ขับเคลื่อนมาตรการการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในห้วงเทศกาลปีใหม่ปี 2563ฯ…

เมื่อ 28 ธ.ค. 62 ประสานงาน บูรณาการ ขับเคลื่อนมาตรการการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในห้วงเทศกาลปีใหม่ปี 2563ฯ…

3 มกราคม 2020
78   0

เมื่อ 28 ธ.ค. 62 ,0900-1200 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ อำนวยการ ประสานงาน บูรณาการ ขับเคลื่อนมาตรการการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในห้วงเทศกาลปีใหม่ปี 2563 ในพื้นที่ จว.ช.ร. ร่วมกับ มทบ.37 ,ตร.ภ.จว.ช.ร. และ ปกครองจังหวัดเชียงราย ในรูปแบบการออกตรวจร่วม บูรณาการ 3 ฝ่าย บริเวณสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

1. วัดร่องเสือเต้น

2. ห้าแยกพ่อขุน

3. สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย

ทั้ง 3 แห่ง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ