ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม รับทราบสถานการณ์วาตภัย(เมื่อ28 ธ.ค.62,2100)

ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม รับทราบสถานการณ์วาตภัย(เมื่อ28 ธ.ค.62,2100)

3 มกราคม 2020
324   0

เมื่อ 2 ม.ค.63,0900-1200 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท) ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ จว.ช.ร.ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม รับทราบสถานการณ์วาตภัย(เมื่อ28 ธ.ค.62,2100) ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมโดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ,รายงานสถานการณ์ประชาชนที่ประสบวาตภัยและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ