ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » แก้ไขปัญหาผู้ประสบวาตภัย เสาไฟฟ้าล้ม ทำให้ไฟฟ้าดับในเขตเทศบาล…

แก้ไขปัญหาผู้ประสบวาตภัย เสาไฟฟ้าล้ม ทำให้ไฟฟ้าดับในเขตเทศบาล…

3 มกราคม 2020
296   0

เมื่อ 29 ธ.ค.62,1100 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ช.ร./ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. มอบหมายให้ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท) ประสานงาน อำนวยการ ร่วมกับ นอ.เชียงแสน ผจก.การไฟฟ้าฯ อ.เชียงแสน ในการแก้ไขปัญหาผู้ประสบวาตภัย เสาไฟฟ้าล้ม ทำให้ไฟฟ้าดับในเขตเทศบาล อ.เชียงแสน และ พื้นที่ ต.กู่เต้า ตั้งแต่ 28 ธ.ค.62,2100 ปัจจุบัน มีความคืบหน้า 50 % คาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าได้ ใน 29ธ.ค.62,1900 และเริ่มแจกจ่ายกระเบื้องให้กับผู้ประสบภัย ม.1,3,6 ประมาณ 700 ครัวเรือน ณ วัดกู่เต้า ต.กู่เต้า อ.เชียงแสน

 

เมื่อ 29 ธ.ค.62,1600 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท) อำนายการ ประสานการขับเคลื่อนร่วมกับ นอ.เชียงแสน การซ่อมระบบไฟฟ้าในเขตเทศบาลเชียงแสนสามารถใช้การได้แล้ว80% และสามารถจ่ายน้ำประปา ได้แล้วตามปกติ100%