ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๖๒ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๖๒ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓

3 มกราคม 2020
281   0

เมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๖๒, ๐๙๓๐ พ.อ. พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ ร.ต. ไชยมงคล จี้ปัน หน.ชุด ชุดวิทยากรขุนด่าน กอ.รมน.ฯ ประสานงาน บูรณาการ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๒ ณ ห้องประชุมอู่หลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจน์โสทร รอง ผวจ.ชร./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เป็นประธานฯ มีรายละเอียดสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๒ ดังนี้
– มีอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดเกิดขึ้นรวม ๑๗ ครั้ง
– มีผู้บาดเจ็บ (Admit) รวม ๒๑ คน เป็นเพศชาย ๑๔ คน เพศหญิง ๗ คน
– มีผู้เสียชีวิต ๓ ราย เป็นเพศชาย ๓ ราย เพศหญิง – ราย
– มาตรการเมาแล้วขับให้ยึดรถจำนวน ๑๐๓ คัน ถูกดำเนินคดี ๑๑๖ คน