ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 20.00 -21.50 ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนองและมีลูกเห็บตกในพื้นที่ ดังนี้…

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 20.00 -21.50 ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนองและมีลูกเห็บตกในพื้นที่ ดังนี้…

3 มกราคม 2020
284   0

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.ได้ประสานการปฏิบัติกับ สง.ปภ.จว.ช.ร. จากเหตุการณ์
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 20.00 -21.50 น.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนองและมีลูกเห็บตกในพื้นที่ ดังนี้

1.)อำเภอแม่จัน รวม 5 ตำบล 13 หมู่บ้าน
1.1 ต.แม่ไร่ ม.8,9
1.2 ต.ศรีคำ้ ม.8
1.3 ต.แม่คำ ม.4,7,9,12
1.4 ต.จันจว้า ม.8
1.5 ต.จันจว้าใต้ ม.4,7,8,9,12
มีพายุและลูกเห็บตกในพื้นที่ เป็นเหตุให้บ้านเรือนเสียหายหลายหลัง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือ

2.)อำเภอเชียงแสน รวม 3 ตำบล
2.1 ต.เวียง
เกิดพายุรุนแรง ทำให้เสาไฟฟ้าล้มทับรั้วบ้าน และกีดขวางบนถนนทางหลวงสาย 1016 เป็นทางยาว
2.2 ต.โยนก
มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย หลายหลังคาเรือน
2.3 ต.บ้านแซว
มีพายุ ลูกเห็บตก บ้านเรือนได้รับ
ผลกระทบหลายหลัง

– เบื้องต้น สนง.ปภ.จ.ชร.ได้ประสานแจ้งให้ อ..เชียงแสน และ อ.แม่จัน ประสาน อปท.และส่วนราชการในพื้นที่สำรวจความเสียหาย และเข้าให้การช่วยเหลือแล้ว