ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ออกตรวจร่วม บูรณาการ 3 ฝ่าย บริเวณหอนาฬิกา อ.เมือง จว.ช.ร.

ออกตรวจร่วม บูรณาการ 3 ฝ่าย บริเวณหอนาฬิกา อ.เมือง จว.ช.ร.

3 มกราคม 2020
291   0

เมื่อ 31 ธ.ค. 62 ,2300-2400 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ อำนวยการ ประสานงาน บูรณาการ ขับเคลื่อนมาตรการการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในห้วงเทศกาลปีใหม่ปี 2563 ในพื้นที่ จว.ช.ร. ร่วมกับ มทบ.37 ,ตร.ภ.จว.ช.ร. และ ปกครองจังหวัดเชียงราย ในรูปแบบการออกตรวจร่วม บูรณาการ 3 ฝ่าย บริเวณหอนาฬิกา อ.เมือง จว.ช.ร.
– ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ