ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » สรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 วันที่ 30 ธ.ค. 2562

สรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 วันที่ 30 ธ.ค. 2562

3 มกราคม 2020
272   0

เมื่อ ๓๑ ธ.ค. ๖๒, ๐๙๓๐ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.มอบหมายให้ ร.ต.ธวัช เขื่อนขันติ์ จนท.ปฏิบัติการฯ ร่วมประชุม ศปถ.จว.ช.ร.ณ ห้องประชุมอู่หลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ โดยมี
นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฯ รายละเอียดดังนี้
1.สรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 วันที่ 30 ธ.ค. 2562
– เกิดอุบัติเหตุ 13 ครั้ง
– เสียชีวิต 1 ราย (ชาย 1 ราย, หญิง – ราย)
– บาดเจ็บ (Admit) 12 คน (ชาย 8 คน, หญิง 4 คน)
2.สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก เมาสุรา และขับรถเร็วเกินกำหนด
3.มาตรการเมาแล้วขับ ให้ยึดรถ 98 คัน ถูกดำเนินคดี 106 คน
4.สะสม รวม 4 วัน (27 – 30 ธ.ค. 62)
– เกิดอุบัติเหตุ 50 ครั้ง
– บาดเจ็บ 49 คน (ชาย 37 คน, หญิง 12 คน)
– เสียชีวิต 10 ราย (ชาย 9 ราย, หญิง 1 ราย)
– มาตรการเมาแล้วขับให้ยึดรถ 351 คัน ถูกดำเนินคดี 385 คน