ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » สรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 วันที่ 2 ม.ค. 2563

สรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 วันที่ 2 ม.ค. 2563

3 มกราคม 2020
328   0

เมื่อ 3 ม.ค. 63, 0930 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. มอบหมายให้ พ.อ. สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมประชุม ศปถ.จว.ช.ร. ณ ห้องประชุมอู่หลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ชร./ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เป็นประธานฯ รายละเอียดดังนี้

1.สรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 วันที่ 2 ม.ค. 2563
– เกิดอุบัติเหตุ 6 ครั้ง
– เสียชีวิต 2 ราย (ชาย 1 ราย, หญิง 1 ราย)
– บาดเจ็บ (Admit) 5 คน (ชาย 4 คน, หญิง 1 คน)
2.สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก ขับรถเร็วเกินกำหนด
3.มาตรการเมาแล้วขับ ให้ยึดรถ 13 คัน ถูกดำเนินคดี 19 คน
4.สะสม รวม 7 วัน (27 ธ.ค.62 – 2 ม.ค.63)
– เกิดอุบัติเหตุ 84 ครั้ง
– บาดเจ็บ 83 คน (ชาย 64 คน, หญิง 19 คน)
– เสียชีวิต 14 ราย (ชาย 12 ราย, หญิง 2 ราย)
– มาตรการเมาแล้วขับให้ยึดรถ 515 คัน ถูกดำเนินคดี 557 คน