ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » สรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ วันที่ ๑ ม.ค. ๖๒

สรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ วันที่ ๑ ม.ค. ๖๒

3 มกราคม 2020
387   0

เมื่อ ๒ ม.ค. ๖๓, ๐๙๓๐ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. มอบหมายให้ ร.ต.หญิง กนกวรรณ ดวงแก้ว จนท.ปฏิบัติการกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมประชุม ศปถ.จว.ช.ร. ณ ห้องประชุมอู่หลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ โดยมี นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฯ รายละเอียดดังนี้
๑. สรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ วันที่ ๑ ม.ค. ๖๒
– เกิดอุบัติเหตุ ๑๕ ครั้ง
– เสียชีวิต ๑ ราย (ชาย ๑ ราย, หญิง – ราย)
– บาดเจ็บ (Admit) ๑๗ คน (ชาย ๑๒ คน, หญิง ๕ คน)
๒. สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก ขับรถเร็วเกินกำหนด และเมาสุรา
๓. มาตรการเมาแล้วขับ ให้ยึดรถ ๔๒ คัน ถูกดำเนินคดี ๕๑ คน
๔. สะสม รวม ๖ วัน (๒๗ ธ.ค. ๖๒ – ๑ ม.ค. ๖๒)
– เกิดอุบัติเหตุ ๗๘ ครั้ง
– บาดเจ็บ ๗๙ คน (ชาย ๕๙ คน, หญิง ๒๐ คน)
– เสียชีวิต ๑๒ ราย (ชาย ๑๑ ราย, หญิง ๑ ราย)
– มาตรการเมาแล้วขับให้ยึดรถ ๕๐๒ คัน ถูกดำเนินคดี ๕๓๘ คน