ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ร่วมให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพายุลูกเห็บถล่ม…

ร่วมให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพายุลูกเห็บถล่ม…

3 มกราคม 2020
367   0

เมื่อ 29 ธ.ค. 62,1000 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.ต.สมเดช ช่างนาค รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. และ ร.ต.หญิง กนกวรรณ ดวงแก้ว จนท.ปฏิบัติการ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. อำนวยการ ประสานงาน บูรณาการขับเคลื่อน ร่วมกับ สัสดีอำเภอแม่จัน,จนท. มทบ.37,จนท.เทศบาล ต.จันจว้า และ กนช.จิตอาสา กอ.รมน.จังหวัดช.ร. ร่วมให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพายุลูกเห็บถล่ม ได้รับความเสียหายจำนวนมาก ในพื้นที่บ้านสันทางหลวง ม.12 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย และ บ้านป่าบงหลวง ม.3 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ขณะรายงานยังไม่เรียบร้อย อยู่ระหว่างประสานวัสดุในการปรับปรุงต่อไป