ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ และการประชุมฯ…

ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ และการประชุมฯ…

3 มกราคม 2020
265   0

เมื่อ ๒๗ ธ.ค. ๖๒, ๐๘๓๐ พ.อ. พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ. สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอู่หลง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร รอง ผวจ.ชร./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เป็นประธานฯ