ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ประสานงาน บูรณาการร่วมกับ อ.เชียงแสน ท้องถิ่น/ท้องที่ …

ประสานงาน บูรณาการร่วมกับ อ.เชียงแสน ท้องถิ่น/ท้องที่ …

3 มกราคม 2020
401   0

1. เมื่อ 31 ธ.ค. 62 ,0900 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ อำนวยการ ประสานงาน บูรณาการร่วมกับ อ.เชียงแสน ท้องถิ่น/ท้องที่ ส่วนราชการในพื้นที่ อ.เชียงแสน จว.ช.ร. มทบ.37,ร.17 พัน.3 และประชาชนจิตอาสา ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา พื้นที่และถนนที่ถูกพายุลูกเห็บ ณโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน จว.ช.ร. โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน นอ.เชียงแสน เป็นประธาน และมีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน
2. ต่อจากนั้น ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ที่มีกำหนดการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ พื้นที่ จว.ช.ร. ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ม.ค. 63
3. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย