ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562

3 มกราคม 2020
310   0

เมื่อ 28 ธ.ค.62 เวลา 0930 น. พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)มอบหมายให้ พ.ต.ท.พนัส แก้วจินดา หน.กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฯ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฯ ขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของวันที่ 27 ธันวาคม 2562 มีหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน ร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2563ของวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ดังนี้
– มีอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดเกิดขึ้นรวม 10 ครั้ง
– มีผู้บาดเจ็บ (Admit) รวม 8 คน เป็นเพศชาย8 คน เพศหญิง – คน
– มีผู้เสียชีวิต 4 ราย เป็นเพศชาย 3ราย เพศหญิง 1 ราย

เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดเชียงราย ระหว่าง 27ธ.ค.61 จำนวน 9 ครั้ง กับ 27 ธ.ค.62 จำนวน 10 ครั้ง + เพิ่ม +1 คิดเป็นร้อยละ +11.11 ผู้บาดเจ็บ(Admit) 27 ธ.ค.61 ผู้บาดเจ็บ 8 ราย 27 ธ.ค.62 ผู้บาดเจ็บ 8 ราย +เพิ่ม 0 ร้อยละ 0 ผู้เสียชีวิต 27 ธ.ค.61 ผู้เสียชีวิต 1 ราย 27 ธ.ค. 62 ผู้เสียชีวิต 4 ราย +เพิ่ม +3 ร้อยละ +300
(1) สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
1.1ขับรถเร็วเกินกำหนด จำนวน 6 ครั้ง ร้อยละ 50
1.2 เมาสุรา จำนวน 4 ครั้ง ร้อยละ 33.34
1.3 ตัดหน้ากระชั้นชิด จำนวน 1 ครั้ง ร้อยละ 8.33
1.4 มีสิ่งกีดขวาง จำนวน 1 ครั้ง ร้อยละ