ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ขับเคลื่อนร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหาและจัดระเบียบผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน และจัดการเตรียมฯ

ขับเคลื่อนร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหาและจัดระเบียบผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน และจัดการเตรียมฯ

3 มกราคม 2020
412   0

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๒,๐๙๐๐ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.ฝ่ายนโยบายแผนและการข่าว ประสานงาน บูรณาการ ขับเคลื่อนร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหาและจัดระเบียบผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน และจัดการเตรียมความพร้อมด้านมาตรการรองรับการท่องเที่ยวรวมถึงมาตรการอื่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนและบริเวณโดยรอบ เพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอำภอแม่สาย ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสมศักดิ์ คณาคำ นอภ.แม่สาย เป็นประธานฯ