ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » หลายภาคส่วนของจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลระดมทุนสู้ไฟป่าและหมอกควัน ของอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย โดยคณะสงฆ์ประกาศการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันอย่างยั่งยืน ??

หลายภาคส่วนของจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลระดมทุนสู้ไฟป่าและหมอกควัน ของอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย โดยคณะสงฆ์ประกาศการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันอย่างยั่งยืน ??

23 ธันวาคม 2019
309   0