ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโนบายแผนและการข่าวฯ ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล “วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง” (Running For The Blind) ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโนบายแผนและการข่าวฯ ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล “วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง” (Running For The Blind) ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย

23 ธันวาคม 2019
447   0