ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » บรรยายสรุปในประเด็นหัวข้อเรื่อง การอำนวยการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ จว.ช.ร. ให้กับโรงเรียนนายทหารอาวุโส กรมยุทธ์ศึกษาทหารอากาศ กำหนดจะนำคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่ และนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ ๗๕

บรรยายสรุปในประเด็นหัวข้อเรื่อง การอำนวยการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ จว.ช.ร. ให้กับโรงเรียนนายทหารอาวุโส กรมยุทธ์ศึกษาทหารอากาศ กำหนดจะนำคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่ และนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ ๗๕

19 ธันวาคม 2019
227   0