ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » หากประชาชนพบเบาะแสหรือได้รับความเดือดร้อน‼️

หากประชาชนพบเบาะแสหรือได้รับความเดือดร้อน‼️

17 ธันวาคม 2019
201   0

#หากประชาชนพบเบาะแสหรือได้รับความเดือดร้อน‼️
รำคาญใจ ทุกข์ใจ จากปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมและความมั่นคงของชาติ เช่น…

– สถาบันหลักของชาติ??
– ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ??
– การค้าประเวณี?‍???‍♀️
– แรงงานต่างด้าว ??‍♀️
– การจัดระเบียบสังคม?‍♂️
– ก่อการร้าย ???
– การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ?และ
– ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้?

#แจ้งเบาะแสมาที่
?1374 สายด่วน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.)

หรือ ?Facebook Fanpage 1374 แจ้งเบาะแส เพื่อความมั่นคง ได้ทาง QR Code

#แจ้งเบาะแส #ความมั่นคงของชาติ