ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย

ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย

17 ธันวาคม 2019
388   0

ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
เรื่อง การดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศหนาวเย็น
ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนเรื่องอากาศหนาวถึงหนาวจัดในช่วงระหว่าง วันที่ ๔-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ จากอิทธิพลของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน โดยเฉพาะในช่วงวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ จะมีอุณหภูมิลดลงต่ำที่สุด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและ
ป้องกันปัญหาจากภัยหนาวในห้วงเวลาดังกล่าว

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
ได้ปฏิบัติตน ดังนี้

๑. สวมใส่เสื้อผ้าหนาพร้อมสวมถุงมือและสวมถุงเท้าเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงโดยการออกกำลังกาย

๒. ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษ เนื่องจากหากเจ็บป่วยจะมีอาการรุนแรงกว่าคนปกติ

๓. ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายความหนาว หรือนอนในที่โล่งแจ้ง ไม่มีสิ่งปกคลุมรำงกาย เนื่องจากความหนาวจะทำให้อุณหภูมิร่างกายลดต่ำลง ทำให้เส้นเลือดหดตัวและหัวใจทำงานหนัก เป็นเหตุให้เสียชีวิตได้

๙. ให้ระมัตระวังการเกิดอัคคีภัย จากการก่อไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายและการใช้แก็สหรือชื้อเพลิงชนิดอื่น

๕. ให้นักท่องเที่ยวและผู้สัญจรไปมาบนท้องถนนโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญบนภูเขาสูง ให้ระมัดระวังอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากมีหมอกลงจัดในตอนเช้าและตอนเย็น

จึงประกาศให้ทราบและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พศ.๒๕๖๒

#ด้วยรักและห่วงใยประชาชน : กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.