ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » พิธีและชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และขบวนราบ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พิธีและชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และขบวนราบ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

13 ธันวาคม 2019
359   0

พิธีและชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และขบวนราบ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒