ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการช่วยเหลือราษฏร พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฏรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง ๙๙๘ ชุด,อ.แม่จัน ๑๑๙๘ ชุด…

ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการช่วยเหลือราษฏร พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฏรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง ๙๙๘ ชุด,อ.แม่จัน ๑๑๙๘ ชุด…

11 ธันวาคม 2019
317   0

เมื่อ ๙ ธ.ค.๖๒,๑๐๐๐ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง.ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร(ท) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ร่วมให้การต้อนรับ นาย.พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการช่วยเหลือราษฏร พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฏรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง ๙๙๘ ชุด,อ.แม่จัน ๑๑๙๘ ชุด , อ.แม่สาย ๑๒๙๘ ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจท่ามกลางสถานการณ์ภัยจากความหนาวเย็นที่กำลังทวีความรุนแรง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ยังความปลื้มปิติและสพนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้