ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เข้าร่วมประชุมประสานงาน แบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับหน่วย …

เข้าร่วมประชุมประสานงาน แบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับหน่วย …

6 ธันวาคม 2019
478   0

เมื่อ ๖ ธ.ค.๖๒ เวลา​ ๑๐๓๐ น.พ.อ.พศิน​ แสงคำ​ รอง​ ผอ.รมน.จังหวัด​ ช.ร.(ท.)​ มอบหมายให้ ร.อ.ประพันธ์ หล้าเถิง เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการฯ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.เข้าร่วมประชุมประสานงาน แบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับหน่วย กอ.รมน.ภาค ๓ โดยมี พ.อ.ทรงวุฒิ พรอินทร์ หน.แผนกแผนและโครงการ บป.กอ.รมน.ภาค ๓ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกุลพิจิตร บก.กอ.รมน.ภาค ๓ จ.พิษณุโลก