ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ร่วมงานทำบุญสำนักงานอัยการ จว.ช.ร. …

ร่วมงานทำบุญสำนักงานอัยการ จว.ช.ร. …

6 ธันวาคม 2019
255   0

เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค.๖๒ เวลา ๐๙๓๐ น. พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) ร่วมงานทำบุญสำนักงานอัยการ จว.ช.ร. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้เห็นความสำคัญทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมหิรัญนคร ชั้น ๒ สำนักงานอัยการ อ.เมือง จว.ช.ร. โดยมี สมเด็จรินปูเช่ นังกาปา เทอนิง เด็นดุ๊ป สมเด็จพระสังฆนายกแห่งภูฏาน ได้เสด็จมาเป็นเกียรติในพิธี มีข้าราชการในพื้นที่เข้าร่วมในกิจกรรม ประมาณ ๑๐๐ คน