ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือประจำสัปดาห์ผ่านจอภาพ (VTC)

ประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือประจำสัปดาห์ผ่านจอภาพ (VTC)

4 ธันวาคม 2019
426   0

เมื่อ ๔ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ ร.ต.ไชยมงคล จี้ปัน หน.วิทยากรขุนด่าน กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือประจำสัปดาห์ผ่านจอภาพ (VTC) ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย โดยมี พ.อ. กฤติ พันธะสา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมฯ และ นายสรัชชา สุริยะกุล ณ อยุธยา ผอ.สนง.ทสจ.ชร. เป็นประธาน ในส่วนของหัวหน้าส่วน จว.ช.ร.