ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ประชุมการข่าวด้านความมั่นคงเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ภาคเหนือ

ประชุมการข่าวด้านความมั่นคงเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ภาคเหนือ

4 ธันวาคม 2019
501   0

เมื่อ ๔ ธ.ค. ๖๒, ๐๙๐๐-๑๒๐๐ พ.อ. พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ ร.อ.ประพันธ์ หล้าเถิง เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.
เข้าร่วมประชุมการข่าวด้านความมั่นคงเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ภาคเหนือ ณ.ห้องประชุมศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค ๒ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายธนันท์ชัย พยัคฆ์เกษม ผอ.ศป.ข.ภาค ๒ เป็นประธานการประชุมฯ