ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ตรวจสอบพื้นที่ถูกบุกรุกที่ดิน…

ตรวจสอบพื้นที่ถูกบุกรุกที่ดิน…

4 ธันวาคม 2019
531   0

วันนี้ (๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ) เวลา ๑๖,๓๐ น. คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย.-
๑.กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. อำนวยการโดย พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.ต.ท.พนัส แก้วจินดา หน.กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒.คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จังหวัดเชียงราย
๓.ผู้ใหญ่บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าสาย
๔.คณะเจ้าหน้าที่ ชุด อส.กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดเชียงราย ที่ ๑
๕.ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง จังหวัดเชียงราย( ฉก.นรสิงห์)
๖.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ลาว
๗. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่จัน ดังมีรายชื่อตามท้ายบันทึกนี้
ได้เข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่ถูกบุกรุก ตามที่พลเมืองดี(ขอสงวนนามและที่อยู่ เพื่อหวังสินบนนำจับ)ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนว่ามีการลักลอบขุดตักดินบริเวณด้านทิศตะวันออกของบ้านหนองยาว หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อไปด้วย
พฤติการณ์แห่งคดี ตามวันและเวลาดังกล่าวคณะเจ้าหน้าที่ข้างต้น(ลำดับที่ ๑-๕) เดินทางมาถึงบริเวณด้านทิศตะวันออกของบ้านหนองยาว หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายตามที่รับแจ้ง ที่พิกัดตำแหน่งดาวเทียมในระบบ UTM (DATUM WGS ๘๔) ๕๘๙๔๖๔E ๒๑๙๔๗๙๓N(กลางแปลง) ตรวจพบรถแบคโฮ ยี่ห้อCAT รุ่น ๓๒๐D หมายเลขทะเบียน ตฆ ๒๕๐๒ เชียงราย สีส้มคาดดำ(ทราบชื่อคนขับภายหลังว่า นายอนันท์ จูมพลาศรี อายุ ๒๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย) กำลังขุดตักดินใส่หลังรถบรรทุก ที่บริเวณพิกัด๕๘๙๔๘๗E ๒๑๙๔๗๙๒N และใกล้กันได้พบรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อดั้มพ์ จำนวน ๒ คัน(คันที่ ๑ จอดที่พิกัด๕๘๙๔๘๐E ๒๑๙๔๗๕๕N เป็นรถยี่ห้ออีซูซุ สีฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๑๗๘ เชียงราย(คนขับทราบชื่อภายหลังว่านายเกียรติพงศ์ พินิจ อายุ ๓๔ ปี) ,คันที่ ๒ จอดที่พิกัด ๕๘๙๔๙๔E ๒๑๙๔๗๕๓N เป็นรถยี่ห้ออีซูซุสีขาว หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๐๑๖ เชียงราย(คนขับทราบชื่อภายหลังว่านายณรงค์ศักดิ์ มีเงิน อายุ ๓๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๙๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย) จอดติดเครื่องอยู่ในขณะกำลังรอรับดินที่จะขุดตักจากรถแบคโฮคันดังกล่าว จึงได้สั่งให้รถทั้งสามคันดับเครื่องเพื่อทำการตรวจสอบ/สอบถาม พร้อมกันนั้นคณะเจ้าหน้าที่ฯ ชุดตรวจพบ จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ในลำดับที่ ๖และ๗ เข้าร่วมตรวจสอบเมื่อคณะเจ้าหน้าที่ป่าไม้(ลำดับที่ ๖และ๗) มาถึงแล้ว จึงได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ในเบื้องต้นพบร่องรอยการลักลอบขุดตักดินออกจากพื้นที่ประมาณ ๔ ไร่เศษ จึงได้ใช้เครื่องรับสัญญานดาวเทียมวัดพิกัดกลางแปลงที่ ๕๘๙๔๖๔E ๒๑๙๔๗๙๓N จึงได้นำค่าพิกัดกลางแปลงดังกล่าว มาทำการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ จากนั้นได้สอบถามผู้ใหญ่บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๕ จึงทำให้ได้ทราบว่าบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คณะเจ้าหน้าที่ฯ ได้สอบถามคนขับรถทั้งสามว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าวมีหลักฐานการได้มาที่ชอบด้วยกฏหมายหรือไม่ ทั้งสามให้การว่า พวกตนไม่มีหลักฐานทางที่ดินในที่ดังกล่าวแต่อย่างใด พวกตนทราบเพียงว่าพื้นที่ข้างคียงแปลงดังกล่าวนี้เป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ทางที่ดิน พวกตนเป็นเพียงผู้รับจ้างขุดตักดินเท่านั้น ทราบเพียงว่าเจ้าของที่ มีชื่อว่านายอุดม ฉั่วริยะกุล เป็นราษฎรบ้านหนองยาว หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และพวกตนไม่ทราบว่าที่ดินดังกล่าวมีหลักฐานใดๆอื่นใดหรือไม่ คณะเจ้าหน้าที่ ฯ พิจารณาแล้วประกอบข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านหนองยาว ที่ได้แจ้งว่าเป็นเขตปฏิรูปที่ดินแล้วเห็นว่ากระทำดังกล่าว(ขุดตักดิน) ของบุคคลทั้งสามเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย พร้อมได้แจ้งแก่บุคคลทั้งสามว่าท่านต้องถูกจับกุม และได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลทั้งสาม ดังนี้
ฐานร่วมกัน ลักทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยไม่รับอนุญาตฯ
ฐานร่วมกัน ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเอง หรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ ตามมาตรา ๕๔ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
ฐานร่วมกัน ยึดถือ ครอบครอง ก่อสร้าง แผ้วถาง ทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดินของรัฐโดยไม่มีสิทธิ์ครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๙
พร้อมได้แจ้งสิทธิ์แก่บุคคลทั้งสาม ทราบว่าผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ และถ้อยคำของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และผู้ถูกจับ มีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับที่สามารถดำเนินการได้สะดวก และไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับหรือทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับอนุญาตให้ผู้ถูกจับดำเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี ทั้งสามฯ ได้รับทราบข้อกล่าวหาและสิทธิของผู้ถูกจับแล้ว รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงได้จัดทำบันทึกการตรวจยึดจับกุม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง บันทึกภาพ นำเรื่องส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย โดยมอบให้พ.ต.ท.พนัส แก้วจินดา เป็นผู้กล่าวโทษ และ ร.ท.คำพูน ไชนามล เป็นพยาน สำหรับค่าเสียของรัฐจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง เหตุเกิดบริเวณเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ด้านทิศตะวันออกบ้านหนองยาว หมู่ ๕ ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.