ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดิน (คทช.จังหวัด) เชียงราย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดิน (คทช.จังหวัด) เชียงราย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

3 ธันวาคม 2019
378   0

เมื่อ ๓ ธ.ค. ๖๒, ๑๐๐๐ พ.อ. พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ ร.ท. วงศกร ภู่หัสดร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดิน (คทช.จังหวัด) เชียงราย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ชั้น ๒ ศาลากลาง จว.ช.ร.
โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจน์โสทร รอง ผวจ.ชร. เป็นประธานการประชุมฯ