ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » โครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน “เดิน-วิ่ง” มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จว.ช.ร.

โครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน “เดิน-วิ่ง” มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จว.ช.ร.

2 ธันวาคม 2019
259   0

เมื่อ ๑ ธ.ค. ๖๒, ๐๕๓๐ พ.อ. พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. มอบหมายให้ พ.ต.ท. พนัส แก้วจินดา หน.กลุ่มงาน รปภ.ในชีวิตและทรัพย์สิน กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.
ร่วมกิจกรรม โครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน “เดิน-วิ่ง” มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จว.ช.ร.
โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รอง ผวจ.ชร. เป็นประธานในกิจกรรม