ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เตรียมการให้กับชุดวิทยากรจิตอาสา 904 วปร.ในการอบรม สถาบัน…

เตรียมการให้กับชุดวิทยากรจิตอาสา 904 วปร.ในการอบรม สถาบัน…

22 พฤศจิกายน 2019
607   0

เมื่อ 20 พ.ย.62 เวลา 0900-1200 น. พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ ร.ต.ไชยมงคล จี้ปัน หน.ชุดวิทยากรขุนด่าน กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ประสานการปฏิบัติ และ

พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 ” หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์” โดย พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน หน.ชุดวิทยากรฯ กองทัพภาคที่ 3 ทีมที่ 2 (B) ณ ร.ร.พานพิทยาคม อ.พาน จว.เชียงราย

โดยมี นายมนัส พรมรินทร์ ผอ.ร.ร.พานพิทยาคม เป็นประธานในพิธี มีบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมฯ จำนวน 520 คน